Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
BOUWMATERIALENHANDEL DE HEUNING B.V. h.o.d.n. KEBO, gevestigd te Ochten,
gemeente Neder-Betuwe.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel.
Toepasselijkheid
Artikel 1.
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en elke met
ons afgesloten transactie. Bouwmaterialenhandel De Heuning B.V. wordt in deze voorwaarden
nader aangeduid als “wij” en haar wederpartij als de “afnemer”.
2. Afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend, indien deze vooraf door ons schriftelijk
zijn bevestigd.
3.